THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Lê Nguyễn

Mã số thuế: 03 11 04 39 12

Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Nguyễn Thái Bình.

Số tài khoản 112 699 2198